Rental Yields, Volume 1

Rental Yields, Volume 1

Rental Yields, Volume 1

This book lists rental yields for major metropolitan areas in the U.S. Note: the book consists almost entirely of tables and plots.

Price:

CAPS DE RATA

CAPS DE RATA

Gamma és una col·lecció de lectures seq&uuml,enciades en tres nivells segons el seu grau de dificultat. Van adre&ccedil,ades a un lector no catalano-parlant que té un nivell inicial de coneixement de la llengua i que, alhora, pot comen&ccedil,ar a adquirir compet&egrave,ncia lectora. En alguns casos es tracta d’obres origin

Price:


[/random]

Related Cap Rate Products

Share